De Gereformeerde kerk te Hasselt e.o

De gemeenteleden komen veelal uit Hasselt maar er zijn ook gemeenteleden uit omliggende plaatsen.
Gemeente Zwartewaterland, Staphorst, Meppel, Steenwijkerland vallen binnen onze kerkgrenzen